Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası internet sitesi eniyitelefon.gen.tr (Gizlilik politikasında “En İyi Telefon” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların En İyi Telefon’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

En İyi Telefon,  kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

En İyi Telefon, kişisel bilgilerin ve En İyi Telefon kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. En İyi Telefon bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak,En İyi Telefon tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, En İyi Telefon’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, En İyi Telefon haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler En İyi Telefon tarafından da güncellenebilecektir.

En İyi Telefon, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi En İyi Telefon tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.

En İyi Telefon, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

En İyi Telefon internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, En İyi Telefon gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Mutlaka Bakmanız Gereken En İyi Telefon Yazıları 

En İyi Kameraya Sahip Telefonlar

Kamerası İyi Olan Telefonlar

Ön Kamerası En İyi Telefonlar

Ön Kamerası İyi Olan Ucuz Telefonlar

Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar

En İyi Telefon Zil sesleri

 

6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; /* */ ai_front = {"insertion_before":"\u00d6NCE","insertion_after":"SONRA","insertion_prepend":"\u0130\u00c7ER\u0130\u011e\u0130N \u00d6N\u00dcNE EKLE","insertion_append":"\u0130\u00c7ER\u0130\u011e\u0130N ARDINA EKLE","insertion_replace_content":"\u0130\u00c7ER\u0130\u011e\u0130 DE\u011e\u0130\u015eT\u0130R","insertion_replace_element":"\u00d6\u011eEY\u0130 DE\u011e\u0130\u015eT\u0130R","visible":"G\u00d6R\u00dcN\u00dcR","hidden":"G\u0130ZL\u0130","fallback":"SON \u00c7ARE","automatically_placed":"AdSende otomatik reklam kodu taraf\u0131ndan otomatik yerle\u015ftirilmi\u015f","cancel":"Vazge\u00e7","use":"Kullan","add":"Ekle","parent":"Ana","cancel_element_selection":"\u00d6\u011fe se\u00e7imini iptal et","select_parent_element":"Ebeveyn eleman\u0131 se\u00e7","css_selector":"CSS se\u00e7ici","use_current_selector":"Ge\u00e7erli se\u00e7iciyi kullan","element":"ELEMAN","path":"YOL","selector":"SE\u00c7\u0130C\u0130"}; /* */ function ai_run_scripts(){(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var d=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;return b}}})(function(){function a(){for(var d=0,b={};dc[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0a.version("iPad")||a.os("iOS")&&3.1>a.version("iPhone")||a.os("iOS")&&3.1>a.version("iPod")||a.is("Blackberry")&&5<=a.version("BlackBerry")&&6>a.version("BlackBerry")||5<=a.version("Opera Mini")&&6.5>=a.version("Opera Mini")&&(2.3<=a.version("Android")||a.is("iOS"))||a.match("NokiaN8|NokiaC7|N97.*Series60|Symbian/3")||11<=a.version("Opera Mobi")&&a.is("SymbianOS"))return"B";5>a.version("BlackBerry")||a.match("MSIEMobile|Windows CE.*Mobile")|| a.version("Windows Mobile");return"C"};b.detectOS=function(a){return b.findMatch(b.mobileDetectRules.oss0,a)||b.findMatch(b.mobileDetectRules.oss,a)};b.getDeviceSmallerSide=function(){return window.screen.widtha?f:b.getDeviceSmallerSide()<=a}:function(){};g._impl=b;g.version="1.4.4 2019-09-21";return g})})(function(h){if("undefined"!==typeof module&&module.exports)return function(f){module.exports=f()};if("function"===typeof define&&define.amd)return define;if("undefined"!==typeof window)return function(f){window.MobileDetect=f()};throw Error("unknown environment");}()); var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.createTemplateTagFirstArg=function(a){return a.raw=a};$jscomp.createTemplateTagFirstArgWithRaw=function(a,n){a.raw=n;return a};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var n=0;return function(){return n=r;r++)if(d){switch(r){case 1:var g=a(this).attr("cookie-list");break;case 2:g=a(this).attr("parameter-list")}if("undefined"!=typeof g){g=b64d(g);switch(r){case 1:var B=a(this).attr("cookie-list-type");break;case 2:B=a(this).attr("parameter-list-type")}g=g.replace("tcf-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=true");g=g.replace("tcf-no-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=false");g=g.replace("tcf-google", "tcf-v2[vendor][consents][755]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-media.net","tcf-v2[vendor][consents][142]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-amazon","tcf-v2[vendor][consents][793]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-ezoic","tcf-v2[vendor][consents][347]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");var D=g.split(","),Y=[];m.forEach(function(A){A=A.split("=");try{var f=JSON.parse(decodeURIComponent(A[1]))}catch(M){f=decodeURIComponent(A[1])}Y[A[0]]= f});p=!1;var O=a(this);a.each(D,function(A,f){var M=f.split("&&");a.each(M,function(da,b){var y=!0;b=b.trim();"!!"==b.substring(0,2)&&(y=!1,b=b.substring(2));var t=b,q="!@!",Z=-1!=b.indexOf("["),aa=(0==b.indexOf("tcf-v2")||0==b.indexOf("euconsent-v2"))&&-1!=b.indexOf("[");-1!=b.indexOf("=")&&(q=b.split("="),t=q[0],q=q[1],Z=-1!=t.indexOf("["),aa=(0==t.indexOf("tcf-v2")||0==t.indexOf("euconsent-v2"))&&-1!=t.indexOf("["));if(aa)a("#ai-iab-tcf-bar").show(),"object"==typeof ai_tcData?(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok"), t=t.replace(/]| /gi,"").split("["),t.shift(),p=(t=l(t,ai_tcData,q))?y:!y):(O.addClass("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof __tcfapi?K(!1):"undefined"==typeof ai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?K(!1):setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?K(!1):setTimeout(function(){K(!0)},3E3)},1E3)},600)));else if(Z)p=(t=G(Y,t,q))?y:!y;else{var T=!1;"!@!"==q?m.every(function(ea){return ea.split("=")[0]==b?(T=!0,!1):!0}):T=-1!=m.indexOf(b);p= T?y:!y}if(!p)return!1});if(p)return!1});p&&(N=!1);switch(B){case "B":p&&(d=!1);break;case "W":p||(d=!1)}}}a(this).hasClass("ai-list-manual")&&(d?(O.removeClass("ai-list-data"),O.removeClass("ai-list-manual")):(h=!0,O.addClass("ai-list-data")));if(d||!h&&!N)if(g=a(this).data("debug-info"),"undefined"!=typeof g&&(g=a("."+g),0!=g.length)){var w=g.parent();w.hasClass("ai-debug-info")&&w.remove()}w=a(this).prevAll(".ai-debug-bar.ai-debug-lists");g=""==x?"#":x;w.find(".ai-debug-name.ai-list-info").text(g).attr("title", R+"\n"+W);w.find(".ai-debug-name.ai-list-status").text(d?ai_front.visible:ai_front.hidden);g=!1;if(d&&(r=a(this).attr("scheduling-start"),B=a(this).attr("scheduling-end"),D=a(this).attr("scheduling-days"),"undefined"!=typeof r&&"undefined"!=typeof B&&"undefined"!=typeof D)){g=!0;var z=b64d(r),P=b64d(B),U=parseInt(a(this).attr("scheduling-fallback")),Q=parseInt(a(this).attr("gmt"));z.includes("-")||P.includes("-")?(B=u(z)+Q,r=u(P)+Q):(B=E(z),r=E(P));D=b64d(D).split(",");w=a(this).attr("scheduling-type"); var C=(new Date).getTime()+Q,F=new Date(C),J=F.getDay();z.includes("-")||P.includes("-")||(z=(new Date(F.getFullYear(),F.getMonth(),F.getDate())).getTime()+Q,C-=z,0>C&&(C+=864E5));0==J?J=6:J--;z=C>=B&&Cai_jquery_waiting_counter&&setTimeout(function(){ai_wait_for_jquery()},50))}ai_jquery_waiting_counter=0;ai_wait_for_jquery();